Urząd gminy


Szkoła w obiektywie


English
Góra Jawor Cmentarze

Na terenie naszej gminy znajduje się 13 cmentarzy z I wojny światowej. Jest to świadectwo największej bitwy na ziemiach polskich tamtej wojny. Operacja Gorlicka przeprowadzona przez państwa centralne na wiosnę 1915 roku i odniesione zwycięstwo nad Rosją było przełomowym momentem na froncie wschodnim.

Po walkach, na licznych pobojowiskach pozostały tysiące zabitych, pochowanych w prowizorycznych grobach. W celu uporządkowania pól bitewnych, na terenie monarchii austro-węgierskiej powołano 3.11.1915 r. przy Ministerstwie Wojny, IX Wydział Grobów Wojennych. Został on podzielony na jednostki terenowe o określonych kompetencjach i zakresie działania. Cmentarze naszej gminy leżały na terenia Okręgu nr I, podporządkowanego Komendzie Okręgu Wojskowego Kraków. Jego kierownikiem artystycznym został oficer - architekt pochodzenia słowackiego -Dušan Jurkovič. Prace rozpoczęto w 1916 r. a przerwano 31.10.1918 r. wskutek rozpadu monarchii Habsburgów.

Projektowane przez Jurkoviča nekropolie, budowane głównie z kamienia i drewna, są wkomponowane w krajobraz stoków karpackich, a ich styl określa się jako starosłowiański. Unika się w nich postaci ludzkich, zaś starannie zaprojektowane detale powodują, że nie spotyka się dwóch identycznych obiektów.

Cmentarze zaprojektowane przez Dušana Jurkoviča z wykorzystaniem kamienia jako dominującego budulca:

 • Cmentarz nr 46 w Koniecznej na Beskidku,
 • Cmentarz nr 47 w Koniecznej,
 • Cmentarz nr 48 w Regetowie Wyżnym,
 • Cmentarz nr 49 w Blechnarce,
 • Cmentarz nr 50 w Wysowej,
 • Cmentarz nr 52 w Zdyni,
 • Cmentarz nr 56 w Smerekowcu,
 • Cmentarz nr 57 w Uściu Gorlickim,
 • Cmentarz nr 58 na Magurze Małastowskiej,
 • Cmentarz nr 59 w Przysłupiu,

Cmentarze z drewnem, jako dominującym budulcem, oparte na twórczości ludowej, z wykorzystaniem wątków prasłowiańskich:

 • Cmentarz nr 51 w Regetowie Niżnym na Rotundzie,
 • Cmentarz nr 55 w Gładyszowie.


Cerkiew i kościół w Uściu


Webmaster: Bogdan Matała