Urząd gminy


Szkoła w obiektywie


  English        
Strój Święta Znani Łemkowie      

Największym świętem z wszystkich świąt w Cerkwi Prawosławnej jest Wielkanoc (Pascha), obchodzona na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusowego. Święto Zmartwychwstania, nie mieści się w cyklu dwunastu głównych świąt Cerkwi Prawosławnej. Ono jest ponad nimi, ono wieńczy wszystkie pozostałe święta. Jak mówi św. Grzegorz Teolog: "Jest to dla nas święto świąt, uroczystość uroczystości; przewyższa wszystkie inne święta, tak jak słońce przewyższa swym blaskiem gwiazdy; i jest to prawdą nie tylko w odniesieniu do ludzkich i ziemskich świąt, lecz również do tych, które odnoszą się do Chrystusa i obchodzonych dla Chrystusa".

Po Zmartwychwstaniu Pańskim w Cerkwi Prawosławnej wyróżniamy następnie dwanaście wielkich świąt ("Dwunadesiaty prazdnyky"), które układają się w roczny cykl liturgiczny. Prawosławny nowy rok liturgiczny rozpoczyna się dnia 1 września, a wiąże się to z przypadającym na początek tego miesiąca świętem Narodzenia Bogurodzicy (8/21 września). Natomiast cykl ten kończy ziemska śmierć Bogarodzicy (15/28 sierpnia). Trzy spośród "Dwunastu wielkich świąt" uzależnione są od daty święta Zmartwychwstania i są przez to "ruchome", wszystkie pozostałe zaś są "ustalone". Siedem spośród nich to święta Pańskie, a pięć poświęconych jest Bogarodzicy. Do grupy "Dwunastu wielkich świąt" należą:

 1. Narodzenie Bogarodzicy (8/21 września).
 2. Podwyższenie Najczystszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego (14/27 września).
 3. Wprowadzenie Bogarodzicy do Świątyni (21 listopada/4 grudnia).
 4. Chrzest Pański w Jordanie - Objawienia Pańskie - Teofania lub Epifania (6/19 stycznia).
 5. Boże Narodzenie (25 grudnia/7 stycznia).
 6. Spotkanie Pańskie - Ofiarowanie Chrystusa w Świątyni, Gromnica (2/15 lutego).
 7. Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie (25 marca/4 kwietnia).
 8. Wjazd Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy - Niedziela Palmowa (tydzień przed świętem Zmartwychwstania).
 9. Wniebowstąpienie Pana naszego Jezusa Chrystusa (40 dni po święcie Zmartwychwstania).
 10. Niedziela Trójcy Świętej - Pięćdziesiątnica (50 dni po święcie Zmartwychwstania).
 11. Przemienienie Pańskie (6/19 sierpnia).
 12. Zaśnięcie Bogarodzicy (15/28 sierpnia).

Oprócz tych "Dwunastu wielkich świąt", w prawosławnym kalendarzu liturgicznym możemy znaleźć dużo więcej, również ważnych świąt obchodzonych ku czci Jezusa Chrystusa, Bogarodzicy i Świętych. Do nich należą m.in.:

 1. Obrzezanie Pańskie (1/14 stycznia).
 2. Trzech Wielkich Hierarchów (30 stycznia/12 lutego).
 3. Narodzenie św. Jana Chrzciciela (24 czerwca/7 lipca).
 4. Świętych apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca/12 lipca).
 5. Ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela (29 sierpnia/11 września).
 6. Opieki Bogarodzicy - Pokrow (1/14 października).
 7. Świętego Mikołaja Cudotwórcy (6/19 grudnia).
 8. Wszystkich Świętych (pierwsza niedziela po Pięćdziesiątnicy).

Poza tym wyróżniamy również tzw. "święta lokalne", obchodzone szczególnie w niektórych regionach. Przykładem takiego święta jest dzień patrona Cerkwi Prawosławnej w Leszczynach - św. Łukasza Ewangelisty.


Cerkiew i kościół w Uściu


   Webmaster: Bogdan Matała