Cerkiew w Leszczynach


Szkoła w obiektywie


       
Zagroda Wnętrze izby Cerkiew Wystrój cerkwi Ikonostas Zabytki

Cerkiew to budynek przeznaczony do sprawowania nabożeństw (liturgii) w Cerkwi prawosławnej. Prawosławni wierzą, że jest ona miejscem szczególnego przebywania samego Boga.

Pierwsze cerkwie stawiali budowniczowie greccy sprowadzeni z Konstantynopola, którzy również często byli zatrudniani przy pracach budowlanych. Jednym z mistrzów malarstwa ściennego był w XIV w. Theofan Grek przedstawiciel tzw. szkoły nowogrodzkiej. Innymi uznanymi artystami byli Andriej Rublow oraz Dionizy działający w Moskwie.

Cerkwie budowano z cegły i kamienia, ale nieporównywalnie - w stosunku do innych typów kościołów - duża ilość cerkwi była drewniana.

Taką drewnianą cerkiewką jest cerkiew w Leszczynach, która jest jedną z wielu najciekawszych zabytków architektonicznych południowo - wschodniego krańca Polski.

Jest to cerkiew parafialna greckokatolicka, obecnie prawosławna pw. św. Łukasza Ewangelisty, która została wzniesiona prawdopodobnie w 1835 r. Położona jest ona w zachodniej części wsi, oddalona od zabudowy mieszkalnej. Jak większość cerkwi usytuowana jest w widocznym miejscu, stromo opadającym ku obu drogom, co również ma swoją symbolikę - im wyżej, tym bliżej Boga.

Teren, na którym stoi cerkiew ogrodzony jest symbolicznym murkiem, który wyznacza obszar świętego miejsca. Od północy Cerkwi znajduje się cmentarz z wieloma starymi kamiennymi i żeliwnymi nagrobkami, jest on symbolem jedności zmarłych i żyjących.

Cerkiew w Leszczynach jest piękną wizytówką Parafii Prawosławnej, Gminy Uście Gorlickie i ziemi gorlickiej. Wszystkie samochody zwalniają, ale nie tylko dlatego, że ostry zakręt, ale zatrzymują się również po to, by podziwiać świątynię niezwykłą w swej budowie. Ma ona typowy, trójdzielny układ wnętrza. Ściany są zrębowe, pokryte gontem. Zastosowano dachy namiotowe, dwukrotnie łamane(dolne łamanie uskokowe). Do świątyni przylega wieża słupowo-ramowa o ścianach pochyłych, pokrytych gontem, z izbicą ozdobioną falbanką. Hełm wieży oraz zwieńczenia dachów nad nawą i prezbiterium analogiczne, baniaste, z pozornymi latarkami i cebulkami. Węższe od nawy prezbiterium zamknięte jest trójbocznie, brak zakrystii.


Cerkiew w Kunkowej


   Webmaster: Bogdan Matała