Cmentarz nr 57


Szkoła w obiektywie


    English  
Walory przyrodnicze Walory zdrowotne Ślady przeszłości Walory turystyczne

Na terenie gminy istnieją liczne obiekty zabytkowe, głównie w grupie budownictwa sakralnego. Jest to 26 budowli w stylu cerkiewnym; drewniane, kryte gontem a także murowane. Do atrakcji należą liczne pamiątki przeszłości - 13 cmentarzy z I wojny światowej, będących pozostałością krwawej bitwy pod Gorlicami w 1915 roku, posiadających wielką wartość architektoniczną, artystyczną i krajobrazową, a także liczne przydrożne kapliczki i krzyże. Bogata spuścizna kulturowa jest owocem przemieszania się różnych wpływów: wołoskich, ruskich, słowackich i polskich, stąd też ludność zróżnicowana etnicznie i religijnie. Uście Gorlickie jest jedyna gminą w Polsce, w której znaczny procent stanowią Łemkowie.


Pomnik Łemków w Uściu


   Webmaster: Bogdan Matała